TRUSTT PSA - European Funding

Other Company Logo

 

Przygotowanie kompletnej dokumentacji wnioskowej do konkursu o Eurogrant – EIC Accelerator w ramach III filaru programu Horyzont Europa, w procedurze trzyetapowej nr wniosku POIR.02.03.06-14-0096/21

Cel projektu: Wsparcie wnioskodawcy o ubieganie się o dofinansowanie z programu Horyzont Europa EIC Accelerator Open (pierwsze półrocze 2022). Pozyskane finansowanie pozwoli na przygotowanie: pełnej dokumentacji projektu, przeprowadzenie prac rozwojowych koniecznych do stworzenia innowacyjnego rozwiązania technologicznego, sfinansowanie działań wiążących się z zabezpieczeniem praw do własności intelektualnej oraz wprowadzeniem produktu na rynki europejskie i światowe. 

Celem Eurograntu jest stworzenie Platformy TRUSTT, która posłuży do śledzenia drogi wytworzenia produktu (seed to sale) z uwzględnieniem weryfikacji pochodzenia produktu i kontrolą wytworzenia zapewniając bezpieczeństwo zdrowotne wyrobu oraz bezpieczeństwo transakcji dla kontrahentów.

 

Beneficjent: TRUSTT Prosta Spółka Akcyjna

Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wartość przyznanego dofinansowania – 280 060,00 PLN

Other Companies Logo